Wolf Huisvestingsgroep is expert in het verhuren en beheren van woningen voor een diverse groep huurders zoals jongeren, studenten, senioren, gezinnen en statushouders. Wij verhuren zowel zelfstandige als onzelfstandige woningen, op basis van reguliere en tijdelijke huurcontracten. Wij werken in krimpregio’s en in steden met lange wachtlijsten. Ook hebben wij ervaring met sociale (DAEB) huur en met de vrije sector, evenals met leegstandsbeheer; voormalige lege panden die een (tijdelijke) woonbestemming hebben.

Wolf Huisvestingsgroep opereert landelijk en werkt daarom samen met meerdere onderhouds- en incassobedrijven. In dit brede en dynamische spectrum zijn we uiteraard continu op de hoogte van alle nieuwe marktomstandigheden en wetgeving, zoals Passend Toewijzen en de Wet doorstroming huurmarkt.

Om deze grote variëteit adequaat te managen is Wolf Huisvestingsgroep acht jaar geleden al begonnen met de ontwikkeling van onze eigen software. Na een intensief traject van updates, verbeteringen en optimalisatie is Wolf Property Management Platform (Wolf PMP) tot stand gekomen.

Toekomstvisie

De woningmarkt is continu in beweging. Bijvoorbeeld op het gebied van wetgeving, rapportage-eisen van toezichthouders en benchmarks. Ook de wensen van huurders en ketenpartners blijven veranderen. Technologische voortuitgang biedt de kans adequaat met deze veranderingen om te gaan. Wij helpen u hierbij want Wolf PMP verlaagt bedrijfslasten, verhoogt huurderstevredenheid en biedt corporaties meer tijd voor de invulling van hun maatschappelijke functie.

Meer weten over Wolf PMP?

    We nemen zo snel mogelijk contact met u op.